Produsul este utilizat pentru diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice si alchido melaminice cu uscare la aer si degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire.

Produsul se ambalează în:

  • flacoane tip PET de 0.5 si 0.9 L
  • galeti metalice de 20 L
  • butoaie metalice de 200 L

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport.

 

 Pericole pentru sanatate

Nociv. Prin inhalare poate produce iritatii ale membranei , mucoasei si tractului respirator. Iritant pentru ochi . Contactul prelungit cu pielea conduce la dermatite acute.

Aspect :lichid limpede, omogen, fara impuritati mecanice, incolor
Miros :caracteristic
Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

·         pH: nu e cazul

·         Punct de fierbere/interval de temperatura de fierbere: 75 – 165 ºC

·         Punct de inflamabilitate: <21 ºC

·         Inflamabilitate (solid-gaz): nu exista date disponibile

·         Proprietati explozive: nu exista date disponibile

·         Proprietati oxidante: nu exista date disponibile

·         Presiunea de vapori: nu exista date disponibile.

·         Densitatea relativa:0.830 -0.860

·         Solubilitatea:

– solubilitatea în apa: insolubil

– solubilitatea în grasimi (a se specifica emulgatorul):solubil

– Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: nu exista date

·         Vâscozitate: nu este cazul

·         Densitatea vaporilor: nu exista date disponibile.

·         Viteza de evaporare: nu exista date disponibile.