Produsul se utilizează ca agent de degresare a suprafeţelor metalice înainte de vopsire şi ca diluant pentru produse de acoperire (grunduri, vopsele, emailuri, lacuri) pe bază de uleiuri vegetale prelucrate şi/sau răşini alchidice grase.

Produsul se ambalează în:

 • flacoane tip PET de 0.5 si 0.9 L
 • galeti metalice de 20 L
 • butoaie metalice de 200

 

Aspect :lichid limpede, omogen, fara impuritati mecanice, incolor.

Miros :caracteristic

Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

 • pH: nu e cazul
 • Punct de fierbere/interval de temperatura de fierbere: 85 – 200 ºC
 • Punct de inflamabilitate: <28 ºC
 • Inflamabilitate (solid-gaz): nu exista date disponibile
 • Proprietati explozive: nu exista date disponibile
 • Proprietati oxidante: nu exista date disponibile
 • Presiunea de vapori: nu exista date disponibile.
 • Densitatea relativa: 780 -0.810

Solubilitatea:

solubilitatea în apa: insolubil

solubilitatea în grasimi (a se specifica emulgatorul):nu este cazul

Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: nu exista date

 • Vâscozitate: nu este cazul
 • Densitatea vaporilor: nu exista date disponibile.
 • Viteza de evaporare: nu exista date disponibile.