Produsul este utilizat pentru diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor nitrocelulozice combinate.

Produsul se ambalează în:

 • flacoane tip PET de 0.5 si 0.9 L
 • galeti metalice de 20 L
 • butoaie metalice de 200 L

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport.

Aspect :lichid limpede, omogen, fara impuritati mecanice, incolor

Miros :caracteristic

Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

 • pH: 5-6
 • Punct de fierbere/interval de temperatura de fierbere: min 60
 • Punct de inflamabilitate:<0
 • Inflamabilitate (solid-gaz): nu exista date disponibile
 • Limite de inflamabilitate: 0,5 – 10.0% vol
 • Proprietati oxidante: ): nu exista date
 • Presiunea de vapori: ): nu exista date
 • Densitatea relativa: 0.845 – 0.870
 • Solubilitatea: ):

solubilitatea în apa :nu e cazul

solubilitatea în grasimi (a se specifica emulgatorul):nu exista date

Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: nu exista date

 • Vâscozitate: nu exista date
 • Densitatea vaporilor: nu exista date
 • Volatilitate relativa fata de eter etilic: 10